SUPER PEGA – סופר פגה

יסוד שקוף לקירות

  • מחזק את הקיר ומונע התקלפויות
  • מאפשר התחברות טובה יותר של הצבע אל הקיר
  • מומלץ לשימוש על קירות מסוידים וקירות לאחר תיקוני סדקים
  • מומלץ לקירות בעלי ספיגה גבוהה וקירות עם שפריץ ישן
  • לשימוש פנימי וחיצוני

SUPER PEGA – סופר פגה

יסוד שקוף לקירות

  • מחזק את הקיר ומונע התקלפויות
  • מאפשר התחברות טובה יותר של הצבע אל הקיר
  • מומלץ לשימוש על קירות מסוידים וקירות לאחר תיקוני סדקים
  • מומלץ לקירות בעלי ספיגה גבוהה וקירות עם שפריץ ישן
  • לשימוש פנימי וחיצוני

נקה
ברקוד: 5296666
המערכת תאתר את החנויות הקרובות ביותר עם המוצר שחיפשתם